Urządzenia / instrumentów

Urządzenia elektrochirurgiczne, ultradźwiękowe, urządzenia do koagulacji argonowej oraz urządzenia do odsysania dymu i instrumenty.

Chcesz wysłać do nas urządzenie BOWA w celu naprawy lub zwrotu?

Nie ma problemu. Proszę wypełnić formularz po prawej stronie, a następnie zostanie przesłany e-mail z wszystkimi wprowadzonymi danymi do wydrukowania. Wystarczy załączyć ten dokument do przesyłki. Ważna informacja: Prosimy o wyraźne wpisanie numeru zwrotu (patrz wydruk e-mail) na zewnętrznym pudełku. Informacje o sposobie zwrotu towaru.

Generowanie dokumentu naprawy lub zwrotu w trzech krokach!

1. Wprowadź dane urządzenia.
Aby umożliwić szybką naprawę lub realizację zwrotu, należy dokładnie opisać zaistniały błąd lub przyczynę zwrotu.

2. Wprowadź dane kontaktowe.
Należy wskazać osobę do kontaktu w razie ewentualnych pytań.

3. Oświadczenie o dekontaminacji:
Proszę podać, jakie czynności związane z czyszczeniem, dezynfekcją lub sterylizacją zostały już wykonane.

Ważna informacja: W przypadku zwrotu instrumentów należy zwrócić uwagę na potwierdzenie wymaganych działań dekontaminacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

INFOLINIA SERWISOWA BOWA: +49 7072 – 6002 908

E-mail: service@bowa-medical.com

Można się z nami skontaktować w dni powszednie: Poniedziałek-czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

Zwrot urządzeń lub instrumentów