Chirurgia wątroby

Jeden z najbardziej wymagających obszarów chirurgii wisceralnej

Szerokie spektrum zastosowania dla zabiegów chirurgii brzusznej

Kompletne rozwiązania dla chirurgii wątroby od BOWA MEDICAL

Specjalnie do użycia w tkance miąższu wątroby skonstruowano ultradźwiękowy resektor wątroby LOTUS z opatentowaną technologią ultradźwięków torsyjnych. W połączeniu z zaawansowanym technicznie urządzeniem do elektrochirurgii ARC 400 do mono- i bipolarnej chirurgii ultradźwiękowej oraz z dodatkowym urządzeniem ARC PLUS do koagulacji argonowej BOWA MEDICAL prezentuje rozwiązanie przydatne w otwartej i laparoskopowej chirurgii wątroby.

Filmy z zastosowaniem

Hepatektomia po prawej stronie

Resekcja wątroby

Cystektomia wątroby

Dostawca kompletnych rozwiązań dla chirurgii wątroby

Dowiedz się więcej o odpowiednich urządzeniach do elektrochirurgii i instrumentach.

ARC 400 z ARC PLUS i uchwytem argonowym

Nowa generacja mono- i bipolarnych urządzeń do elektrochirurgii z zastosowaniem techniki zamykania naczyń. ARC 400 zapewnia wsparcie każdemu zespołowi operacyjnemu dzięki opcjom ustawień dostosowanych do wskazań w konkretnych obszarach chirurgii z intuicyjną obsługą jednym palcem.

Do precyzyjnej bezkontaktowej koagulacji służy ARC PLUS, będący uzupełnieniem ARC 400. Obsługa argonu pozwala na niezwykle łatwą aplikację dzięki niezawodnemu odpalaniu i jednocześnie zapewnia wysoki poziom ochrony przed perforacją.

Uchwyt argonowy do zabiegów otwartych i zastosowań laparoskopowych pozwala na użycie trybów z argonem w połączeniu z ARC PLUS. Do uchwytu wielorazowego użytku można podłączać różne elektrody argonowe.

Generatory i resektory wątroby LOTUS

Wydajny system skalpela ultradźwiękowego z unikatowymi ultradźwiękami torsyjnymi do chirurgii wątroby. Skonstruowany specjalnie do użycia w tkance miąższu wątroby.

Do tradycyjnych zabiegów chirurgicznych stosuje się resektor wątroby LOTUS LR-200, a do zabiegów laparoskopowych – resektor wątroby LOTUS LR-400. Powiększona powierzchnia przylegania końcówki instrumentu skutkuje silniejszym działaniem hemostatycznym.

Nasze produkty dla chirurgii wątroby

Skalpel ultradźwiękowy LOTUS

Z opatentowaną technologią ultradźwięków torsyjnych

System odsysania dymu SHE SHA

Uniwersalne zarządzanie odsysaniem dymu podczas zabiegów chirurgicznych

Sztywne elektrody argonowe

Do bezkontaktowej koagulacji powierzchniowej z wykorzystaniem argonu

ERGO 315R

Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń

ARC 400

Do stosowania w niemal wszystkich obszarach elektrochirurgii

Nasze publikacje

Autor: Abu Hilal M .  Journal: EJSO  2008    Download PDF

Autor: Abu Hilal M.  Journal: Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques  2011     Download PDF

Autor: Sotiropoulos G.C.   Journal: World Journal of Gastroenterology  2013     Download PDF

Autor: Ioannis D. Kostakis   Journal: In Vivo  2018     Externer Link

Nasze wydarzenia