Innowacyjna chirurgia HF

Made in Germany by BOWA MEDICAL

Jesteśmy BOWA MEDICAL

Dostawca kompleksowych, innowacyjnych systemów chirurgicznych opartych na energii – Made in Germany

BOWA MEDICAL jest wiodącym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych systemów chirurgicznych opartych na energii Made in Germany z wysokim zakresem produkcji, bogatym zapleczem technologicznym i zespołem pracujących z pasją inżynierów. W ścisłej interdyscyplinarnej współpracy z wiodącymi uniwersytetami, klinikami i instytutami na całym świecie opracowujemy nowe rozwiązania w zakresie chirurgii ultradźwiękowej i chirurgii HF.

Nasze generatory i instrumenty wyróżniają się ergonomią i użytecznością, a także najwyższym poziomem ekonomiczności i trwałości.

Jesteśmy BOWA MEDICAL.

Nasza motywacja

Napędza nas postęp medyczny

Nasza misja

Postęp medyczny rozumiemy jako kompleksową koncepcję opartą na trzech ważnych czynnikach: maksymalnej ergonomii, pionierskiej użyteczności i trwałej ekonomiczności. W ten sposób BOWA MEDICAL stwarza warunki do doskonałej pracy użytkowników na rzecz pacjentów.

Na rynku napędzanym przez innowacje wszystkie nasze inicjatywy produktowe muszą spełniać te trzy kryteria, aby mogły być realizowane przez BOWA MEDICAL z wykorzystaniem zasobów finansowych i ludzkich oraz pasji technicznej.

Nasza wizja

Ciągłe doskonalenie możliwości leczenia z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron jest naszym głównym priorytetem jako aktywnych zwolenników globalnego postępu społecznego.

W przyszłości będziemy nadal kontynuować ten rozwój poprzez innowacyjne, ergonomiczne i ekonomiczne rozwiązania.

BOWA MEDICAL Mapa drogowa innowacji

1992
2003
2011
2014
2016
2020

Pierwsze wyroby medyczne

Pierwszy generator ARC 350

ARC 400

ARC 350

LOTUS

Nowa generacja ARC

Nasza droga

Historia sukcesu z przyszłością.

1977
1990
2002
2016
2017
2019

Założenie firmy przez
Pana Bosnera i Pana prof. Waltera

Otwarcie
naszego zakładu w Poznaniu (PL)

Nowe budynki produkcyjne i administracyjne w Gomaringen

Wprowadzanie technologii ultradźwiękowej
dzięki przejęciu firmy SRA Developements Ltd.

Ekspansja produkcji w pomieszczeniach czystych (PL), założenie kolejnych spółek zależnych

Nowe centrum logistyczne i
rozbudowa
powierzchni produkcyjnej

w BOWA MEDICAL
w Gomaringen