BOWA MEDICAL –Twój specjalista w zakresie bezpiecznej morcelacji laparoskopowej

BOWA MEDICAL –Twój specjalista w zakresie bezpiecznej morcelacji laparoskopowej

Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw z certyfikacją MDR, BOWA MEDICAL ma w swoim portfolio kompletne rozwiązania do bezpiecznej laparoskopowej histerektomii i miomektomii. Z nami otrzymujesz nie tylko produkty od specjalistów: Wykwalifikowani konsultanci BOWA MEDICAL ds.  produktów medycznych i partnerzy dystrybucyjni na terenie całych Niemiec zapewniają optymalną obsługę pod względem produktów do morcelacji, a także wysoką jakość doradztwa i serwisu.

Większe bezpieczeństwo z workiem do morcelacji MetraBag

FDA rekomenduje przeprowadzanie morcelacji przy zabiegach ginekologicznych tylko w systemie zamkniętym (Tissue Containment System) ze względu na potencjalne ryzyko śródoperacyjnego rozproszenia tkanki w jamie brzusznej. Innowacyjny MetraBag In-Bag System optymalizuje bezpieczeństwo podczas laparoskopowej histerektomii i miomektomii. Worek do morcelacji zbiera ciecze i drobne pozostałości tkanek w zamkniętym systemie i pozwala uniknąć dużego nacięcia w celu ewakuacji preparatu. MetraBag to nie tylko bezpieczne, lecz również ekonomiczne rozwiązanie, które charakteryzuje się niskimi kosztami zużycia.

Morcelator ERGO 300 do zabiegów laparoskopowych

Nowo opracowany Morcelator ERGO 300 umożliwia dokładną morcelację i ekstrakcję tkanki podczas zabiegów laparoskopowych. Wraz z workiem MetraBag Morcelator ERGO 300 umożliwia optymalne stosowanie do kontrolowanej morcelacji w worku. Z różnymi zestawami do aplikacji ze średnicą roboczą 12 mm i 15 mm (kaniula i rurka tnąca) system można indywidualnie dopasować do każdego wymogu. Worek do morcelacji MetraBag, Morcelator ERGO 300 i system pętli Metra Loop od BOWA MEDICAL tworzą idealne, kompletne rozwiązanie do morcelacji tkanki w systemie zamkniętym.

Bezpieczeństwo dostaw dla systemu ROTOCUT G1 i G2 z zestawami części eksploatacyjnych

Rynek laparoskopowej resekcji macicy ulega zmianom. Przykładowo, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące etykietowania produktów w 2020 r., a nowa wersja wytycznych S3 dotyczących raka szyjki macicy została wydana w marcu 2021 r. Jednak największym wyzwaniem dla małoinwazyjnego leczenia ginekologicznego była decyzja niektórych dostawców o zaprzestaniu dystrybucji produktów do morcelacji. Aby umożliwić dalsze korzystanie z systemu ROTOCUT G1 i G2, oferujemy zestawy części zamiennych w wersjach 11 mm i 15 mm.

Więcej informacji na temat bezpiecznej morcelacji z wykorzystaniem kompletnych rozwiązań od BOWA MEDICAL i zestawów części zamiennych do ROTOCUT można znaleźć na stronie www.morcellation.de

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +49 (0) 7072-6002-900 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres support@bowa-medical.com.